קרנות נאמנות

מנהל הקרנות: מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ*.
מנהל ההשקעות בקרן: להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ.
 
  • להבה אג"ח  ללא מניות(0B)(!) **
  • מספר נייר:5109608                                                                     
  • להבה (2C) משולבת***
  • מספר נייר:5108535 


** - 0 ללא חשיפה למניות,B = עד 30% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט).                
*** - 2 עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט),C = עד 50% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט).

(!)=הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" -אג"ח קוננצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ (BBB-) או דירוג מקביל לו או אג"ח שאינן מדורגות. 
מנהל הקרן הוא מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. אין לראות במידע זה הצעה לרכישת יחידות הקרנות. רכישה תיעשה עפ"י תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. המידע נמסר אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. המידע אמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מס המתחשב בנתוניו הספציפיים של כל משקיע. אין לראות בכך התחייבות מצד מנהל הקרנות להשגת תשואה כלשהי.

במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן או ייעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. רכישה תעשה עפ"י תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. 

* עד 16.6.13 היה שם מנהל הקרן מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ  

 
 
                ליצירת קשר - לחץ כאן